โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมบริการ

ผลิตภัณฑ์ สกินฟริ้งค์ ไวท์อัพ ได้เข้าร่วมกับ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมบริการสำหรับผู้ให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561 กับ Life Kit Trainning ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคุณนราภรณ์ แก้วประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกินฟริ้งค์ เพื่อใช้บำรุงผิวก่อนการแต่งหน้า การมีผิวที่ดีช่วยให้การรองพื้น และการลง make up ได้อย่างเรียบเนียน ดูเป็นธรรมชาติ #สวยฟริ้งง่ายงๆไม่ต้องคิดเยอะ